رباعی شمارهٔ ۴۷

آئینهٔ حضرت الهی دل تو است
گنجینه و گنج پادشاهی دل تو است
دل بحر محیط است و در او دُر یتیم
در صدفی چنین که خواهی دل توست
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۴۷

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دل می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه دل ۴ بار در رباعی شمارهٔ ۴۷ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دل 4