غزل شمارهٔ ۲۰۵۲

عشق مرا به زینت ظاهر اساس نیست
پروانه را ز شمع، نظر بر لباس نیست
تیغ است ماه عید ز جان سیر گشته را
این خوشه را ملاحظه از زخم داس نیست
بالاتر از وصال شمارد خیال را
شکر خدا که دیده ما ناسپاس نیست
زیر زمین بود، به فلک گر برآمده است
در هر سری که همت گردون اساس نیست
تیغ دو دم ز سنگ فسان تیزتر شود
دیوانه را ز سنگ ملامت هراس نیست
اشک من و رقیب به یک رشته می کشد
صد حیف چشم شوخ تو گوهرشناس نیست
با قاتل است کار چو قربانیان مرا
از هیچ کس مرا نظر التماس نیست
در دل نهفته ایم سویدای بخت را
چون کعبه تیره بختی ما در لباس نیست
صائب مبند لب ز فغان های دلخراش
هر چند رحم در دل سنگین آس نیست
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۰۵۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات مرا، تیغ، اساس، سنگ، دل، نظر، لباس می باشند. صائب تبریزی از کلمه مرا ۳ بار ، تیغ ۲ بار ، اساس ۲ بار ، سنگ ۲ بار ، دل ۲ بار ، نظر ۲ بار ، لباس ۲ بار در غزل شمارهٔ ۲۰۵۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
مرا 3
تیغ 2
اساس 2
سنگ 2
دل 2
نظر 2
لباس 2