تک‌بیت شمارهٔ ۵۲۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

هر که پیراهن به بدنامی درید آسوده شد
بر زلیخا طعن ارباب ملامت، بارنیست