تک‌بیت شمارهٔ ۲۷۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

روزگاری است که در دیر مغان می‌ریزد
آب بر دست سبو، گریهٔ مستانه ما