غزل ۴۸۹

سعدی / دیوان اشعار / غزلیات

ای رخ چون آینه افروخته
الحذر از آه من سوخته
غیرت سلطان جمالت چو باز
چشم من از هر که جهان دوخته
عقل کهن بار جفا می‌کشد
دم به دم از عشق نوآموخته
وه که به یک بار پراکنده شد
آن چه به عمری بشد اندوخته
غم به تولای تو بخریده‌ام
جان به تمنای تو بفروخته
در دل سعدیست چراغ غمت
مشعله‌ای تا ابد افروخته
بررسی آماری غزل ۴۸۹

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات بار، افروخته، دم می باشند. سعدی از کلمه بار ۲ بار ، افروخته ۲ بار ، دم ۲ بار در غزل ۴۸۹ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
بار 2
افروخته 2
دم 2