رباعی شمارهٔ ۶۹۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

دل جمله حکایت از بهار تو کند
جان جمله حدیث لاله‌زار تو کند
مستی ز دو چشم پرخمار تو کند
تا خدمت لعل آبدار تو کند
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۶۹۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات کند، جمله می باشند. مولوی از کلمه کند ۴ بار ، جمله ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۶۹۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
کند 4
جمله 2