رباعی شمارهٔ ۱۷۷۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

با خندهٔ بر بسته چرا خرسندی
چون گل باید که بی‌تکلف خندی
فرقست میان عشق کز جان خیزد
یا آنچه به ریسمانش برخود بندی