دوبیتی شمارهٔ ۷۴

به قبرستان گذر کردم کم وبیش
بدیدم قبر دولتمند و درویش
نه درویش بیکفن در خاک رفته
نه دولتمند برده یک کفن بیش
بررسی آماری دوبیتی شمارهٔ ۷۴

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نه، درویش، دولتمند می باشند. باباطاهر از کلمه نه ۲ بار ، درویش ۲ بار ، دولتمند ۲ بار در دوبیتی شمارهٔ ۷۴ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نه 2
درویش 2
دولتمند 2