شمارهٔ ۳۵

عطار / مختارنامه / باب بیست و چهارم:درآنکه مرگ لازم وروی زمین خاک رفتگانست

لاله ز رخی چو ماه میبینم من
سبزه ز خطی سیاه میبینم من
وان کاسهٔ سرکه بود پر باد غرور
پیمانهٔ خاک راه میبینم من
بررسی آماری شمارهٔ ۳۵

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات میبینم می باشند. عطار از کلمه میبینم ۳ بار در شمارهٔ ۳۵ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
میبینم 3