غزل شمارهٔ ۶۹۷

عطار / دیوان اشعار / غزلیات

ای خم چرخ از خم ابروی تو
آفتاب و ماه عکس روی تو
تا به کوی عقل و جان کردی گذر
معتکف شد عقل و جان در کوی تو
کی دهد آن را که بویی داده‌ای
هر دو عالم بوی یکتا موی تو
در میان جان و دل پنهان شدی
تا نیاید هیچ‌کس ره سوی تو
چون تویی جان و دلم را جان و دل
من ز جان و دل شدم هندوی تو
عشق تو چندان که می‌سوزد دلم
می نیاید از دلم جز بوی تو
پشت گردانید دایم از دو کون
تا ابد عطار در پهلوی تو
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۶۹۷

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات جان، دلم، دل، بوی، عقل، کوی، خم، نیاید می باشند. عطار از کلمه جان ۶ بار ، دلم ۳ بار ، دل ۳ بار ، بوی ۲ بار ، عقل ۲ بار ، کوی ۲ بار ، خم ۲ بار ، نیاید ۲ بار در غزل شمارهٔ ۶۹۷ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
جان 6
دلم 3
دل 3
بوی 2
عقل 2
کوی 2
خم 2
نیاید 2