رباعی شمارهٔ ۳۴۵

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

آیا گهر وصل تو یارم سفتن
راه تو امیدوار یارم رفتن
می‌روشن و حجره خالی و موسم گل
ای گلبن نو شکفته یارم گفتن
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۳۴۵

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات یارم می باشند. انوری از کلمه یارم ۳ بار در رباعی شمارهٔ ۳۴۵ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
یارم 3